18 เมษายน 2557

คู่มือภาษาไทย iOS 7 สำหรับ iPhone, iPad Air, iPad mini, iPod

คู่มือภาษาไทย iOS 7 สำหรับ iPhone, iPad Air, iPad mini, iPod 


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPhone

                                


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPad, iPad Air, iPad mini

                            
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPod